Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT er legene ansatt i vaktlegeenheter og nå har vi 3 ledige  lege i spesialisering - stillinger/ legevikarer  på Levanger.   

Arbeidsted er Sykehuset Levanger der vi per i dag har fem differensierte sengeposter i Levanger, samt ett DPS i Stjørdal, som dekker alle tjenestetilbud innen voksenpsykiatri, herunder også det regionale kompetansesenteret for spiseforstyrrelser. Sykehuset Levanger er søkt godkjent for 5 år i spesialiseringen i psykiatri (i gammel ordning godkjent for 4 år og nå søkt godkjenning for 5 år i ny ordning)  og DPS Stjørdal er godkjent for 2  1/2 år . Vi garanterer for at  lege i spesialisering kan få gjennomført hele utdanningen i vår klinikk. 

Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Vi har overlege med PhD som også er ansatt i NTNU og som kan gi forskningsveiledning i PhD- løp. Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU   Klinikken har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling. Samhandling internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi aldri har overbelegg på vår akuttpost og ingen fristbrudd for oppstart i poliklinisk behandling.

Vi søker:

I mangel av kvalifiserte søkere for lege i spesialisering søker vi  3 legevikarer for 6 månderes vikariat.

3 stk 100 % stilling som Lege i spesialisering i psykiatri  eller legevikarer. Oppstart etter avtale

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. DPS Stjørdal er inkludert der dette er hensiktsmessig eller ønskelig i spesialiseringsløpet. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, liaisonpsykiatri, spiseforstyrrelser og rusrelatert psykiatri. Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlege.

Vikarer vil få fast arbeidssted i sengepost i 6 måneder

Deltakelse i vakt.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.

Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Kristin Vatterholm
Tittel: Saksbehandler
Telefon: 74097372
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Kirkegt. 1
7600 Levanger