Kort om arbeidsgiver
Bydelen har ledig en fastlegehjemmel deleliste ved Langsholdt legekontor. Listetaket er per i dag 1950.
Langsholdt legekontor er drevet av en erfaren solopraktiker i en velorganisert praksis.
Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.
Vi søker erfarne allmennpraktikere som er ferdige spesialister i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering.
Tiltredelse 01.09.2020 eller etter avtale
De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt. Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Bydelsoverlegens kontor
Kontaktpersoner
Navn: Lars Erik Hansen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 905 22 684
E-post: lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no
Navn: Thor Helge Langsholdt
Tittel: Fastlege Langsholdt legekontor
Telefon: 22115230
E-post: thor-helge@langsholdt.nhn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Langsholdt legekontor
Hausmannsgate 8 F
0182 OSLO