Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune har 24 sykehjem med ca 37 årsverk og ca 50 ansatte leger. Legene er samlet i Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem. Det er stor bredde i spesialiteter hos sykehjemsovelegene. Sykehjemmene er organisert i tre team; nord, sør og vest, med hver sin teamoverlege. Det er fast teamundervisning hver fjortende dag, samt månedlig internundervisning for alle sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin. Vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning, og legger til rette for spesialisering i begge ordninger. For ALIS i ny ordning tilbyr vi utdanningsplan, rettledning og supervisjon i tråd med spesialistforskrift og institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon ved flere av sykehjemmene.

Det er egen sykehjemslegevakt for ettermiddager på ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av sykehjemsleger i enheten. 

Vi har nå ledig to faste stillinger i 100 % som sykehjemsoverlege, og søker etter leger med spesialitet i allmennmedisin eller annen spesialitet som er relevant for sykehjemsmedisin. Den ene sykehjemsoverlegestillingen vil være tilknyttet et større korttidssykehjem, den andre vil være tilknyttet et større langtidssykehjem i Bergen kommune.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg samt utvidet ledermøte for overleger
 • Veiledning og supervisjon av ALIS / LIS 
 • Bidra aktivt i utviklingsprosesser
 • Bruke etatens internkontrollsystem
 • Mulighet til å delta i sykehjemslegevakt 

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon og spesialitet i allmennmedisin eller annen spesialitet som er relevant for sykehjemsmedisin. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin
 •  Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet.
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet til å delta på kurs og fagutvikling
 • Internundervisning
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Tilrettelegging for å gjennomføre resertifisering for spesialister i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for å ta kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin hvis ønskelig 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Enhet for sykehjemsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Krüger
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 53030429
E-post: Kjell.kruger@bergen.kommune.no
Navn: Bård Kittang
Tittel: Teamovelege
Telefon: 53032915
E-post: Bard.kittang@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Løvåsveien 26
5145 FYLLINGSDALEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image