Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet Sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 220 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin samt som utdannelsesinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri med inntil 2 år (med fordypning).

Vi søker overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, i 100 % fast stilling ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av pasienter fra 16 år og oppover med rus- og avhengighetsproblematikk, samt komorbiditet, inkl. LAR-pasienter.
 • Veiledning av personalet
 • Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, sekundært spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med TSB.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og evne til samarbeid/teamarbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode muligheter for å prege en tjeneste i utvikling
 • Internundervisning og veiledning samt mulighet for forskning.
 • Innflytelse på egen arbeidsdag
 • Lønn etter avtale
 • Egne legemøter i avdelingen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseslegere
Navn: Frode Nordhelle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38132600
Navn: Bjørg Hjerkinn
Tittel: Overlege
Telefon: 90727795
Navn: Olav Lien
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95851821
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Bispegra 51c
4632 Kristiansand