Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger søker overlege. Avdelingen er organisert i Klinikk for medisin og rehabilitering og består av en sengepost for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk, samt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner.

Arbeidsoppgaver

Medisinsk ansvarlig i tverrfaglig team rundt innlagte pasienter.
Det er stor bredde når det gjelder medisinske problemstillinger. Som eksempel kan nevnes;  ervervede hjerneskader, nevrologiske sykdommer/skader, beinamputasjon, multitraume og behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter langvarig og alvorlig sykdom.
I poliklinikk jobbes det selvstendig og tverrfaglig. Vi har stor variasjon i fysikalskmedisinske problemstillinger og godt samarbeid med andre klinikker og avdelinger. Som eksempel kan nevnes samarbeid med ortopedisk avdeling om ryggpasienter og klinikk for psykisk helsevern og rus om tilbudet arbeid og helse. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen idrettsmedisin.

Undervisning og veiledning til 3. års medisinstudenter. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Behersker godt norsk muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper

 Evne og vilje til å jobbe selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og kolleger.

Bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø.

Vilje til å ta ansvar og like utfordringer

Løsningsorientert

 

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med stor påvirkningsmulighet.
Nært samarbeid med andre avdelinger og klinikker. 
Spennende faglige utfordringer i et nært og systematisk tverrfaglig samarbeid.
Kolleger som er interesserte i faget og ønsker faglig utvikling.
Lønn i forhold til gjeldende overenskomster.

 

 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Marita Ytterstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098084
E-post: emsytterstad@hnt.no
Navn: Kristin Eggen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098084
E-post: kristineggen2@hnt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger