Kort om arbeidsgiver

En av våre LIS 3 på avdeling for radiologi starter gjennomstrømningstjeneste, og vi søker vikar i hans stilling.

Vikariatet er foreløpig på 6 måneder, med mulighet for forlengelse og fast stilling.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver

LIS deltar aktivt i daglige oppgaver som ultralyd, bildegranskning, gjennomlysning og intervensjon.

LIS er stasjonert i Skien med noe rullering sammen med overlege til Porsgrunn (dagtid) hvor det gjøres poliklinisk ultralyd og røntgen.

LIS går i døgnkontinuerlig tilstedevaktordning med rulleringsordning som inkluderer Brystdiagnostisk Senter, MR og utvidede demonstrasjoner.

Kvalifikasjoner

Gyldig norsk autorisasjon som lege

Søkere må ha godkjent LIS 1 eller tilsvarende for å starte spesialisering i radiologi, tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

Søker må beherske norsk eller skandinaviske språk skriftlig og muntlig

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver    

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har "et hjerte som banker" for radiologien

Du må være lærevillig, og ha gode samarbeidsevner

Være fleksibel og tilpasningsdyktig

Du må kunne håndtere et stort arbeidspress

Vi tilbyr

 Vi tilbyr et bredt spekter undersøkelser innen radiologi i en avdeling med høy faglig kompetanse og et meget godt arbeidsmiljø.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Inngår i utdannelsesløp for å kunne fullføre spesialitet innen aktuell gren.

Med høy trivsel og gode faglige utviklingsmuligheter legger vi også et godt grunnlag for rekruttering til fremtidige overlegestillinger. 

Meget god pensjonsordning i KLP.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Monica Hubner Bjønnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35004083
E-post: mobjon@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for radiologer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien
3710 SKIEN