Kort om arbeidsgiver

Orkdal DPS er lokalsykehus for 11 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten forøvrig. Vi er i underkant av 100 ansatte fordelt på vel 78 årsverk, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, høyskoleutdannede/fagutdannede med/uten videreutdanning.

Ambulant akutteam har ledig 100% vikariat fra dags dato til september 2020 for en lege med interesse for akutt arbeid.

Ambulant akutteam ved Orkdal DPS er et tverrfaglig sammensatt team med psykiater, psykolog, LIS og psykiatriske sykepleiere. Vi er et spesialisert team som håndterer akuttpsykiatriske problemstillinger i vårt opptaksområde i åpningstiden som er hverdager mellom kl 0800 og 1530.

Som en tilleggsfunksjon foretar vi psykiatriske tilsyn i somatiske avdelinger på Orkdal sjukehus.  

Arbeidsoppgaver

 • Foreta akuttpsykiatriske vurderinger
 • Tidsavgrenset oppfølging av pasienter
 • Konsultasjonspsykiatri på Orkdal sjukehus
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere i kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Delta i samarbeidsmøter med kommunene
 • Delta i avdelingens forskningsarbeid når det er aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Du må kunne kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Engasjement
 • Faglig og personlig trygghet
 • Samarbeidsevne; du må trives med å jobbe i team og ha evne å gjøre kollegaer gode
 • God struktur, fleksibilitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du må like å møte pasienter der hjelpen trengs
 • Evne til å finne løsninger i uoversiktlige situasjoner
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr

Et godt og engasjerende arbeidsmiljø med varierte oppgaver og tverrfaglig samarbeid

Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling

Innflytelse på egen arbeidssituasjon

Lønn etter gjeldende overenskomster

Vi er en IA-bedrift

Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester  

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig-Erlend Bærøy
Tittel: Seksjonsleder AAT
Telefon: 94179973
E-post: stig-erlend.beroy@stolav.no
Navn: Anne Cathrine Svenning
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92023078
E-post: anne.cathrine.svenning@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
AAT, Orkdal DPS, Divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs hospital
Orkdalsveien 244
7300 Orkanger