I forbindelse med svangerskapspermisjon blir det ledig et 100 % fastlegevikariat ved Kvam legesenter i Molde. Varighet fra ca. april 2020 til februar 2021. Imidlertid har vi vikarbehov allerede nå fra mars, del- eller heltid.

Kvam legesenter er et hyggelig og veldrevet legesenter med totalt 5 fastlegehjemler. Kollegiet består av både spesialister i allmennmedisin og leger under spesialisering. Journalsystemet som benyttes er System X.
Listelengden er på 930 pasienter. T.o.m. 13. mai er dette en deleliste hvor den ene legen tar seg av ca. 20 % av listen fra et utekontor utenfor byen. F.o.m. 14. mai vil vikaren få fullt ansvar for de 930 pasientene på listen.

I utgangspunktet legges uken opp med 3 kurative dager, 1 kommunal dag og 1 administrativ dag (med mulighet for å legge opp dagen selv).

Som fastlege i Molde deltar man i interkommunal legevakt. Det er derfor ønskelig at vikar har gjennomført norsk turnustjeneste og/eller har erfaring fra allmennpraksis. Søker må ha norsk autorisasjon og oppfylle krav for HELFO-refusjon.

I tillegg kan man tilpliktes kommunal bistilling inntil 7,5 timer per uke.

Grunnet snarlig behov for vikar bes det om snarlig søknad.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ida Marie Kristoffersen Mørk
Tittel: Fastlege
Telefon: 481 91 309
E-post: idamariemork@gmail.com
Arbeidssted
Kvam legesenter
Mekvegen 13A
6411 MOLDE