Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for hånd og
artroskopisk kirurgi, seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg,
seksjon for barneortopedi og seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi.
Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim og Orkdal. Det er i
tillegg 14 stillinger for leger i spesialisering. Avdelingen har 56 senger
fordelt på 3 sengeposter, og i tillegg en barneortopedisk sengepost med 10
senger ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har omfattende poliklinisk og
dagkirurgisk virksomhet og en ortopedisk skadepoliklinikk.

Tjeneste ved alle driftssteder som driver ortopedisk kirurgi i St. Olavs hospital HF kan påregnes.

Avdelingen har 1 ledig overlegestilling ved seksjon for håndkirurgi. Ved vår avdeling utføres de fleste typer elektive og akutte
håndkirurgiske inngrep, inklusive barnehåndkirurgi.

Stillingen innebærer deltagelse i avdelingens gjeldende vaktordning og deltagelse i avdelingens undervisningsvirksomhet. 

 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Ferdig spesialist i ortopedisk kirurgi.
  • Erfaring fra håndkirurgi vil bli vektlagt. 
  • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
  • Behersker norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Vi ønsker en medarbeider som er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner, da mye av virksomheten er preget av tverrfaglig samarbeid. Evne til samarbeid med ulike yrkesgrupper vektlegges derfor høyt
  • Vi ønsker en medarbeider som er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tina Wik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72826521
E-post: Tina.stromdal.Wik@stolav.no
Navn: Grete Sofie Hortemo
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72826257
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim