Kort om arbeidsgiver
Bergen kommunes ansvar i fastlegeordningen har økt i stor grad de siste årene, både i omfang og i forhold til nye oppgaver. For å styrke arbeidet med oppfølgingen av fastlegeordningen, skal det etableres en egen enhet for Allmennlegetjenesten (Allmennmedisin). Enheten skal ha ansvar for oppfølging av næringsdrivende fastleger (for tiden 236 fastleger), opprettelse, administrasjon og ledelse av kommunale fastlegesentra med fast ansatte leger og medarbeidere, ivaretakelse av kommunens forpliktelser i spesialistforskriften, ledelse av prosjektet ALIS-Vest, opprettelse og drift av nytt regionalt ALIS kontor.
Enheten er organisatorisk plassert i Etat for helsetjenester, hvor også Bergen legevakt, Bergen ØHD, Fengselshelsetjenesten, Helsevernenheten og Skjenkekontoret er organisert.


Arbeidsoppgaver
 • Enhetsleder har fag-, personal-, økonomiansvar i enheten og rapporterer til etatsdirektør   
 • Oppfølging av næringsdrivende fastleger
 • Administrasjon og ledelse av kommunale legekontor
 • Ivaretakelse av kommunens forpliktelser i spesialistforskriften, herunder oppfølging av ALIS og LIS1
 • Ledelse av ALIS-Vest prosjektet
 • Drift av regionalt ALIS kontor

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Relevant lederutdanning og ledererfaring
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen
 • God kjennskap til ALIS ordningen er en fordel
 • Bred arbeidserfaring fra ulike deler av helsefeltet
 • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper
 • Målrettet og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibel
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Gode kommunikasjonsevner og god evne til å veilede og undervise
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper

Vi tilbyr
 • Fast stilling i nyopprettet enhet i Bergen Helsehus
 • Spennende fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Brita Øygard
Tittel: Etatsdirektør
Telefon: 47622199
E-post: brita.oygard@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Etat for helsetjenester
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image