Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12 overlegehjemler og 8 LIS-hjemler. Vår nytilsatte kollega vil ha sitt virkested på Sykehuset Levanger.


Arbeidsoppgaver
 • Den som ansettes vil gå inn i en 8-delt LIS-vaktordning i avdeling for kirurgi Levanger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lis 1-tjeneste
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper
 • Ansvarsfull, robust og positiv
 • Samarbeidsorientert og løsningsfokusert
 • Pliktoppfyllende
 • Stor interesse for å bidra til utvikling av avdelingen og fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvillig og evne til å jobbe godt og målrettet i team
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved tiltredelse i stillingen

Vi tilbyr
 • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høyt
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Christian Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097452
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske leger L, Klinikk for kirurgi
Kirkegata 2
7600 Levanger