Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss! Vi søker lege til en 100% fast ALIS-stilling.

Hos oss vil du i hovedsak arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker, men også på Legevakt Aker med hovedansvar for ambulansemottaket. KAD Aker har 72 senger. Legevakt Akers ambulansemottak tar imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året. KAD-avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen jobber systematisk med å øke andelen spesialister og har også søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin.

Vi har fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling. Gode pasientforløp, «hva er viktig for deg» og bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling er sentrale satsingsområder. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.

Avdelingen er del av Aker Helsearena, som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.

Arbeidstid: 35,5 t/u i tredelt døgnturnus med helg.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Det kan ved interne ansettelser åpne seg mulighet for vikariater og andre stillinger.


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk pasientrettet arbeid.
 • Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell

Kvalifikasjoner
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD /andre relevante kliniske avdelinger vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
 • Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
 • Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
 • Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjehelsetjeneste.
 • Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
 • Fast lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Jon Hjellum Vibeto
Telefon: 21 80 21 80
Hjemmeside
Arbeidssted
KAD/LV Aker leger
Trondheimsveien 235
0586 OSLO