Kort om arbeidsgiver

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Avdelingen har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

I DPS Østre Agder har vi nå ledige 100 % fast stilling som recoveryorientert fagutvikler i Arendal

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe aktivt for å videreutvikle behandlingstilbudet innen fagområdet allmennpsykiatrisk spesialisthelsetilbud. Du vil ha ansvaret for videreutvikling i hele avdelingen. Recovery skal være grunnlag for avdelingens arbeid. Stillingen vil inngå i ledergruppen.

 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Sikre at pasientbehandlingen skjer i henhold til myndighetskrav og kunnskapsbasert praksis
 • Legge til rette for faglige studier og prosjekter
 • Faglig veileder for avdelingens spesialister
 • Bidra aktivt i virksomhetens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Bidra til godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykiater med norsk autorisasjon
  • Andre med spesielt relevant kompetanse og erfaring kan vurderes
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri
 • Ledererfaring, prosjektledelse og/eller veiledningskompetanse
  • God kompetanse på gjennomføring av endringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å undervise
  • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller
   annen norsktest på B2 nivå.
 • Førerkort for personbil                 

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Fleksibel, løsning- og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode evner til relasjonsbygging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Dekker utgifter knyttet til flytting etter gjeldene bestemmelser 

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Joyce Pigao
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 463 71 282
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Angelina Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 37 01 44 44
Hjemmeside
Arbeidssted
Rykeneveien 106
4824 BJORBEKK