Kort om arbeidsgiver
ALIS (Allmennlege i spesialisering) næringsmodell Trondheim er et nytt prosjekt der hovedformålet er å tilby nyutdannede leger en mulighet til å prøve seg som næringsdrivende leger i allmennpraksis, og starte strukturert utdanning i allmennmedisin, uten større økonomiske investeringer. Et annet viktig formål for ordningen er avlastning ved og eventuell rekruttering til etablerte legekontor. 

ALIS næring Trondheim følger følgende modell:
ALIS-legen går inn i et 5-årig løp
 • 2 år som næringsdrivende lege ved legesenter (introduksjonsstilling)
 • 6-12 måneders sykehuspraksis og/eller praksis ved kommunale institusjoner
 • 2 - 2,5 år i ordinært vikariat i fastlegepraksis eller i egen fastlegepraksis
Trondheim kommune inngår i 2020 en avtale med Din Doktor, Idungården legesenter og Kalvskinnet legesenter om mottak av ALIS-lege til en 2-årig introduksjonsstilling, som utgjør de to første årene i det 5-årige utdanningsløpet. Dette er legekontor med motiverte leger som alle ønsker å bidra til et godt læringsmiljø og som tilbyr kompetent veileder og engasjerte supervisører. Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester vil tilrettelegge for utdanningsløpet. Det forutsettes at legen i introduksjonsstilling starter spesialiseringsløp i allmennmedisin senest seks måneder etter oppstart. Trondheim kommune vil gi tilskudd til grunnkurs og emnekurs inntil ti dager pr år.

Arbeidsforholdene ved legekontorene vedrørende tilstedeværelse, arbeidstid og fravær vil bli regulert gjennom egne internavtaler mellom legen i introduksjonsstilling og legekontoret.

ALIS vil få ansvar for en liste med 100 pasienter for introduksjonsperioden og skal i tillegg betjene de andre legene sine listepasienter uten noen avgrensing av oppgaver. Fordeling av vanlige timer og øyeblikkelig hjelp skal være som for de øvrige legene ved senteret. Lønn utgjøres av refusjoner fra Helfo og egenandeler etter Fastlegetariffens bestemmelser som for legevikarer, i tillegg til lønn for kommunal allmennlegeoppgave. ALIS betaler 25 prosent av brutto inntjening til fastlegekontorets felles konto for kontorutgifter. Forbruksmateriell kommer i tillegg.

Dette er et prosjekt og Trondheim kommune søker motiverte kandidater som vil være med å utvikle stillingen.

Det er ønskelig med oppstart fra 1. mai 2020, eller etter avtale.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Beskriv hvilket legesenter du ønsker å jobbe på. Søker du på flere, vennligst ranger i søknadsteksten.

For mer utfyllende informasjon om næringsmodellen, ta kontakt med kommuneoverlege Tove Røsstad, 917 60 270.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasientlistene ved legesenteret
 • Kommunal allmennlegeoppgave 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Plikt til møtedeltakelse som for eksempel allmennlegeutvalg, slik som fastlegene forøvrig
 • Plikt til å delta i kommunens introduksjonskurs, begrenset oppad til 2 dager per halvår

Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege og  være ferdig med LIS1 / turnus ved tidspunkt for planlagt oppstart.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Erling Skakkesgt 40
7012 TRONDHEIM