Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus er det ledig et vikariat for spesialisering i psykiatri og to sommervikariater
 
Det er ledig et vikariat ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet i perioden 01.03. - 16.09.20, godkjent for akutttjeneste.
Det er ledig to sommervikariater i perioden 01.06. - 30.08.20 på hhv Akuttpsykiatrisk døgnenhet og Allmennpsykiatrisk døgnenhet.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.
 
Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og vil dekke hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Universitetet i Oslo, BUP Vest og Alderspsykiatrisk avdeling, Tåsen.
 
Stillingene vil ha oppstart ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet, begge godkjent som fordypningstjeneste. Enhetene er organisert i tverrfaglig team.
 
Stillingene inngår i 13 delt vaktturnus på døgnenhetene.


Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper

Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning  
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram 
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Lønn som LIS lege
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22029800
Navn: Henning Meling
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22029800
Navn: Carl Martin Nesvåg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus
Forskningsveien 7
0373 OSLO