01. August 2020 blir det ledig 1års vikariat i en trivelig, moderne og velorganisert fastlegepraksis. Oppstartsdato er dog fleksibel. Det vil sannsynligvis bli mulighet for kjøp av listen sommeren 2021 da innehaver flytter ut av fylket men kjøp er selvsagt valgfritt og listen må da utlyses. Listen er på 1200 pasienter og denne betjenes på 4.5 dager pr uke og ca 40-42 timers arbeidsuke totalt inklusive tid til administrasjon.

To øvrige meget solide kvinnelige fastleger og 1 LIS 1 lege er tilknyttet legesenteret. Lis legen avlaster pasienttrykket meget bra så man slipper så mye avbrytelser. Erfarne helsesekretærer bidrar med det samme.

Pr idag er stillingen knyttet til 1.5 timer turnusveiledning men dette igjen er knyttet til at man er spesialist i allmennmedisin så dette kan da bortfalle. Legevakter er tredelt og i snitt 2 vakter pr måned. Disse kan med letthet gis bort dersom man ønsker det.

Meget gode inntjeningsmuligheter pga rikt utstyrt lokal lab, effektive systemer, samt variert og bredt sammensatt pasientpopulasjon.

Innehaver av praksis har vært der i 20 år og over mange år redusert brukere av a og b preparater slik at dette pr idag er meget velregulert og til liten belastning i hverdagen. Pridok journalsystem er meget raskt og effektivt og fyldige beskrivelser av tidligere sykdommer i journalen gjør oppstarten enklere.

Ta sjansen og få se hvor bra allmennpraksis faktisk kan være!
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Torgeir Holme
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 93452747
E-post: torgeirholme@yahoo.no
Arbeidssted
Horten Legesenter as
Trimveien 41b
3188 HORTEN
Søk på stillingen