Kort om arbeidsgiver
Vi søker psykiater til et faglig pionerarbeid for å redusere seksuelle overgrep.

Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en nyopprettet poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt Regional seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.
Behandlingen retter seg mot pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep, eller som er dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Poliklinikken har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep.

Behandlingstilbudet til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn og behandlingstilbudet til personer som er dømt for
seksuallovbrudd skal styrkes på landsbasis. Helse Sør-Øst har av den grunn gitt Oslo universitetssykehus (OUS)  tre nye oppdrag; 1) å utvikle en nasjonal lavterskeltjeneste bestående av å drifte en anonym kontakttelefon og chattjeneste; 2) å opprette en behandlingstjeneste til personer med selvidentifisert fare for å begå overgrep mot barn, og; 3) utvikle en regional behandlingstjeneste til seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet er under utvikling i tett samarbeid med Helsedirektoratet.

Kontakttelefon og chattjenesten omfatter hele Norge og er en nasjonal tjeneste. SPE / OUS vil tilby nasjonal behandling frem til de andre helseregionene har opprettet tilsvarende behandlingstilbud. Deretter vil vi tilby behandling til pasienter i Helse Sør-Øst.

Behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten omfatter pasienter/innsatte i utvalgte fengsler i Helse Sør-Øst. Derav må noe reising i arbeidstiden påregnes. 

Vi søker nå etter en overlege (psykiater) i 100 % fast stilling. Vi ønsker en faglig engasjert kollega med interesse for fagutvikling, diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av pasienter i denne målgruppen.

Arbeidsoppgaver
 • Betjene rådgivningstelefon og chattjeneste for veiledning av personer som tar kontakt
 • Utføre risikovurdering, utredning og behandling av personer som ønsker behandling for sin seksuelle interesse for barn
 • Foreta risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel
 • Bidra til fagutvikling innenfor behandlingsmetodikken 
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter
 • Gi medisinskfaglige råd vedrørende enhetens pasientportefølje 
 • Andre påløpende oppgaver kan forekomme

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri. Leger som har kort tid igjen til spesialiteten kan også søke
 • Må ha førerkort og egen bil da flere pasienter sitter i fengsel (noe ambulerende virksomhet)
 • Plettfri vandel kreves
 • Gode kunnskaper m.h.t Lov om psykisk helsevern, farlighetsvurderinger og psykofarmakologi er viktig                        Det er ønskelig med:
 • Erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd
 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi
 • Erfaring fra fengselspsykiatri
 • Erfaring fra poliklinisk virksomhet

Personlige egenskaper
 • Evne til fleksibilitet, er handlingsorientert med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • Evne å motivere andre og bygge relasjoner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må trives med å bli gitt ansvar
 • Bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Delta i et faglig pionerarbeid og fagutvikling for å redusere seksuelle overgrep mot barn
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Spesialpoliklinisk enhet ved Regional seksjon for sikkerhets-,fengsels- og rettspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontaktperson
Navn: Marthe Halvorsen Kjærstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22029241
E-post: mahkja@ous-hf.no
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 21
0372 OSLO