Kort om arbeidsgiver
Arbeidet består i det vesentlige i kurativ praksis på legesenteret. Legevakt på dagtid går på omgang mellom fastlegene og deles likt. Du vil også delta i legevakt utenom ordinær kontortid. Det er stor fleksibilitet med hensyn til antall vakter. Som fastlege er du næringsdrivende og vil bruke noe tid på administrasjon av senteret.

Du må ha norsk autorisasjon som lege. Du må også ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1. Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller har startet utdanningen til dette. Hvis du ikke er spesialist, må du starte utdanning i dette. Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er nødvendig, samt personlig egnethet som lege og kollega i senteret. Det er 1 250 innbyggere på listen.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må dessuten være selvstendig, ha god vurderingsevne og  kunne håndtere situasjoner hvor ting haster.

Legene ved senteret er selvstendig næringsdrivende. Opplysninger om pris og økonomiske forhold ellers blir gitt av dagens hjemmelsinnehaver. Rammeavtalen (ASA 4310), særavtalen (SFS 2305) og fastlegeforskriften regulerer virksomheten og forholdet til kommunen. Jobbintervjuer gjennomføres 10. mars.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jon Iver Fougner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: jon.iver.fougner@elverum.kommune.no
E-post: 902 19 873
Navn: Nermina Basovic-Avdovic
Tittel: fastlege
Telefon: 40080232
E-post: nina_emir@yahoo.com
Arbeidssted
Parken legesenter
Storgata 51
2406 ELVERUM