Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) (tidligere Hospice Lovisenberg) ligger administrativt i Medisinsk klinikk og består av Lindrende døgnenhet, Lovisenberg livshjelpsenter (LHS) og en Kompetanseenhet (FOU-enhet). Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommen kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og døende. Døgnenheten med sine 12 plasser tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og har ca. 340 innleggelser per år. LHS består av dagtilbud til kreftpasienter og KOLS pasienter, Lindrende team som jobber innad på sykehuset og utad mot primærhelsetjenesten i de fire bydelene sykehuset har medisinsk primæransvar for, samt en Lindrende poliklinikk virksomhet. Teamets arbeid er primært rådgivende og konsultativt. LHS og kompetanseenheten tilbyr også kurs til pårørende/etterlatte og helsepersonell. Vi har frivillighets- og våketjeneste tilknyttet avdelingen.

LLL er et palliativt senter, og er utdanningssted i kompetanseområdet palliativ medisin. Vi tilstreber gjennom vår strategi å være fremoverlent og i front innen fagområdet palliasjon.
Ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp har vi ledig 100 % vikariat for overlege (palliativ medisin) i minimum ett år med mulighet for forlengelse.

Legestaben består av tre leger i 100%, en lege i 86% stilling, samt to leger i 15% stilling (kun vakter). Overlegene er spesialister i indremedisin eller onkologi, og samtlige dagtidsarbeidende har godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin. LLL har en egen palliativ seksdelt vakt turnus med hjemmevakter. Denne er i ferd med å endres til en åttedelt vaktordning. I utgangspunktet er det tenkt at overlegevikaren skal delta i vaktordningen, men dette er ikke en betingelse.

Vi har ledig vikariat for å kunne avvikle overlegepermisjoner. Vi søker lege som er spesialist innen indremedisin, onkologi, anestesiologi eller allmennmedisin e.l. Stillingen egner seg ypperlig som praksis for leger som er i utdanning i kompetanseområdet palliativ medisin. Erfaring fra tidligere arbeid innen palliativ medisin og evt. godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin er en fordel, men ingen forutsetning.

Vi kan tilby samarbeid med erfarne kollegaer og et meget erfarent tverrfaglig personell med høy kompetanse innen palliasjon, samt et arbeidsmiljø som er godt, stimulerende og utviklende. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Setter du pasient og pårørende i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende fagmiljø, ser vi deg gjerne som søker.

Tiltredelse 01.06.2020 eller etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Are Normann
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 924 69 483
Søknad
Søknad merkes: 2020-021
Arbeidssted
Oslo
Lovisenberggata 17
0440 OSLO