Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdosmpsykiatrisk poliklinikk i Askim (BUPP Askim) er en seksjon i avdeling for barne-og ungdomspspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for å utrede og behandle barn og ungdom 0 - 18 år. Fra januar 2020 betjener vi 3 kommuner i Indre Østfold. Vi holder til i Askim som ligger ca 5 mil fra Oslo og ca 4 mil fra Sverige. Vi har 19,7 årsverk som i dag består av 2 barne- og ungdomspsykiatere, 4 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 kliniske pedagog, 2 spesialpedagoger, en klinisk familieterapeut, en barnevernpedagog, 2 spesialvernepleiere, tre merkantile samt seksjonsleder.

Vi står foran en spennede flytteprosess til nye lokaler ved Askim Helsehus i løpet av 2021. Her skal vi samlokaliseres med bl.a. DPS og TSB.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom i alder 0-18 år
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i fag- og kompetanse utvikling 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide tverrfaglig og i team
 • Godt humør 
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Teig Wium
Tittel: overlege i barne- og ungdomspsykiatri
Telefon: 979 59 426
E-post: Elisabeth.Teig.Wium@so-hf.no
Navn: Inger Synøve Østeby
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 69 86 51 02
E-post: inger.osteby@so-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim
Prestenggata 4
1807 Askim