BRA! astero bedriftstjenester er en avdeling i Astero Kompetanse som retter sin virksomhet mot arbeidshelse. Astero konsernet har 95 ansatte og har jobbet med arbeidshelse i mer enn 50 år. Vi utvider nå legekapasiteten i bedriftshelsetjenesten.  Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Molde.
Ønsker du å bidra i utvikling av den arbeidsmedisinske delen av BRA!
må du søke på denne stillingen. 

Du vil ha det medisinskfaglige ansvaret og jobbe med
  • faglig utvikling,
  • gjennomføring av risikobaserte helseundersøkelser,
  • gjennomføring av arbeidsmedisinsk kartlegging, oppfølging og rapportering,
  • forebyggende virksomhet i samarbeid med kunder ute på bedrift, og delta i møter i virksomheter som gjelder arbeidshelse
Dettet er en fleksibel og spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling hvor du kan være med på å forme din rolle. 

Vi har et godt arbeidsmiljø med stor bredde i kompetanse.

Lege uten spesialitet kan og søke på stillingen.

Ta et BRA! valg og søk!
 
For spørsmål, CV og søknad: Janne Hammerø tlf. 99690997 mail janne@braastero.no
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
BRA! astero bedriftstjenester
Kontaktperson
Navn: Janne Hammerø
Tittel: Leder for BRA!
Telefon: 99690997
E-post: janne@braastero.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Molde
Marsvegen 4
6419 MOLDE
Søk på stillingen