Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig oppfølging av sykehjemmets beboere.  
 • Sikre forsvarlig helsetilbud til sykehjemmets beboere i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten 
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper 
 • Samarbeid med pårørende 
 • Deltagelse i kvalitets- og fagutvikling på sykehjem og hjemmetjeneste må påregnes 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste eller 2 års relevant erfaring etter avsluttet studie 
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.  
 • Ønskelig med erfaring og engasjement for alders-og sykehjemsmedisin
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tilitredelse 
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon i utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Aktive bedriftsidrettslag 
 • Bedriftshelsetjeneste
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48041832
Arbeidssted
Blaker BBS
Skåningsrudvegen 3
1925 BLAKER