Kort om stillingen
Det er ledig 100 % stilling som sykehjemslege ved lindrende avdeling og 3 langtidsavdelinger ved Sola sjukeheim.
Sola lindrende består av 6 sengeplasser. Langtidsavdelingene som er tilknyttet stillingen er en skjerment avdeling for
personer med demens, 17 plasser, samt 2 somatiske avdelinger med henholdsvis 17 og 14 plasser på hver avdeling.
Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid, både internt på sjukeheimen, internt i kommunen, mot sekundærhelsetjenesten
og mot fastlegene. Der er tilknyttet 50 % fysioterapeutstilling ved lindrende enhet.
 
Arbeidssted
Sola sjukeheim ligger sentralt i Sola kommune. Sjukeheimen består av 5 avdelinger, med plass til totalt 70 pasienter.
Det er i tillegg en 90 % legestilling på sykehjemmet. Vi har god sykepleier/fagdekning. Høsten 2020 åpner nytt
sykehjem, tett ved Sola sjukeheim og dette kan resultere i større legefagmiljø samt større samhandling på tvers av
avdelingene.
 
Arbeidsoppgaver
Legen har ansvar for medisinsk oppfølging, utredning og behandling av pasienter på sykehjemmet. Brukermedvirkning
og nært samarbeid med pårørende er viktig. Oppgavene er varierte og utfordrende. Til nå har legen hatt visitt på en
langtidsavdeling om formiddagen og brukt ettermiddagen på lindrende enhet, men vi er åpne for alternative løsninger.
Legen bidrar til å utvikle, kvalitetssikre og følge opp det medisinske tilbud til pasientene og er med å videreutvikle
behandlingsplaner, dokumentasjon (Gerica) og kvalitet. Legen bidrar med internundervisning på sykehjemmet.
 
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Relevant legespesialitet eller under spesialisering innen allmennmedisin (DETTE ER NYE KRAV FOR FAST LEGESTILLING OVER 1 ÅR)
Videreutdanning/erfaring og interesse innen palliasjon og fra sykehjemspraksis vil bli prioritert. Det legges til rette for
kurs/faglig oppdatering og ønske om å gjennomføre Nordisk kurs innen palliasjon
Gode it-kunnskaper
I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.
 
Personlige egenskaper
- gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter
- evne til å se saker i sammenheng, være løsningsorientert, arbeide målrettet og ha god og fleksibel arbeidskapasitet
- selvstendig og jobbe i team
- strukturert og systematisk
 
Vi tilbyr
Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger (KLP).
 
Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover,
reglement og tariffavtaler.
 
Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.
 
Søknad sendes
Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".
 
Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på
fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.
 
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sola kommune
Kontaktperson
Navn: Liv Tjelta
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 99265083
E-post: liv.tjelta@sola.kommune.no
Arbeidssted
Sola sjukeheim
Solkroken 6
4050 SOLA