Kort om arbeidsgiver
Sykehjemmene i Lørenskog har 219 sykehjemsplasser fordelt på 9 avdelinger og tre dagsentra med 48 brukere. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere og assistenter med flere, jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene.
Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Sykehjemmene har en legegruppe på 5 personer i 3,7 årsverk som møtes jevnlig for faglige diskusjoner og kollegastøtte. Vi søker nå etter en lege i ett års utdanningsvikariat til våre sykehjem.

Sykehjemslege i 100 % stilling fra 2.3.2020 - 28.2.2021


Arbeidsoppgaver
 • Vi ønsker å høre fra deg som har stor interesse for klinisk arbeid og som har fokus på god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger.
 • Hovedoppgavene vil være å utøve selvstendige legetjenester og bidra til å kvalitetssikre det medisinske tilbudet til pasienter i sykehjem.
 • Stillingen har dagarbeidstid og du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon til å jobbe selvstendig som lege i sykehjem
 • Ønskelig med spesialisering innen geriatri, indremedisin eller allmennmedisin
 • Erfaring fra sykehus eller kommunehelsetjeneste, og interesse for sykehjemsmedisin
 • Søker må ha gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillings evne
 
Personlige egenskaper
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med brukere, pårørende og ansatte i tjenesten
 • Fleksibel, målrettet og løsnings orientert
 • Evner å motivere andre og skape engasjement 
 • Positiv, trygg og omsorgsfull 
 • Tillitvekkende, pålitelig og ærlig.
 • Det er en fordel at du har førerkort og disponerer egen bil
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Som ansatt I Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
 • Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 • I henhold til Offentleglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.
 • Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktperson
Navn: Marte Sveinall
Telefon: 93444201
Arbeidssted
Gamleveien 104
1475 FINSTADJORDET