Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Embedseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Deltagelse på ALU-møter forventes  
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis i Bærum kommune
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster  
Annet
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter helse og omsorgstjenesteloven §5-4
 • Det forutsettes at det fremlegges en plan for organisering og etablering av hjemmelen før hjemmelstildeling. Det gjøres oppmerksom på at solo-praksis ikke er godkjent driftsform i Bærum kommune 
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Sandvika
Rådmann Halmrastvei 2
1337 SANDVIKA