Kort om arbeidsgiver
Ortopedisk avdeling Levanger har 8 stillinger for overleger og 7 stillinger for LIS3. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for gruppe II tjeneste. Den dekker det meste av det ortopediske fagfelt inkludert artroskopisk kirurgi, protesekirurgi, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, barneortopedi og skadekirurgi.
Det er høy faglig kompetanse i avdelingen, og et godt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike faggruppene.

Vi har ledig  vikariat 100 % stilling for Lege i spesialisering ortopedisk kirurgi

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Den som ansettes vil gå inn i en 7-delt vaktordning for ortopedisk avdeling.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste

Personlige egenskaper

  • Evne til selvstendig arbeid
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Fleksibilitet
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Strugstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 74098000
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger