Kort om arbeidsgiver
Null-hjemmel med 350 pasienter ved Sentrum legekontor i Larvik 

Larvik kommune søker etter lege med interesse for allmennmedisin og primærhelsetjenesten.
Det lyses herved ut en null-hjemmel med ca 350 pasienter, med tiltredelse 1. mai 2020
 
Sentrum legekontor er et veldrevet 3-legekontor i Larvik sentrum. Legekontoret har to hjemler, hvorav en deleliste. En av legene blir nå pensjonist, og det etableres da en null-hjemmel med 350 pasienter, for ny lege.  Legekontoret er og holder til i samme bygg og etasje som psykiater, hudlege og apotek.
Nyoppussede lokaler, godt fagmiljø blant andre helseaktører og hyggelig arbeidsmiljø.
Legekontoret er organisert i form av et ANS og bruker Infodoc Plenario som journalsystem. To helsesekretærer i 1,9 stillinger.


Arbeidsoppgaver
  • Stillingen innehar alle oppgaver som forplikter en fastlege. Behandling og oppfølging av pasienter i henhold til lister, lov- og avtaleverk.
  • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Krav om gyldige legeautorisasjoner
  • Gjennomført norsk turnustjeneste
  • Søkere må beherske flytende norsk, både skriftlig og muntlig, og ha gode kommunikasjonsevner.
  • Søkere må fremlegge politiattest før tiltredelse
  • Førerkort gruppe 1

Søkere må ha gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell

Vi tilbyr
  • Kommunen tilbyr tilretteleggingstilskudd i form av praksiskompensasjon i forbindelse med avvikling av obligatorisk kursvirksomhet mot spesialisering i allmennmedisin, med definerte rammer.
  • Kommunen vil også kunne tilby kommunal deltidsstilling, i fasen, for oppbygging av listen.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer 

Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 976 64 403
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Navn: Guri Aarseth
Telefon: 91546690
E-post: guri.aarseth@legepost.no
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Sigurds gate 4
3256 LARVIK