Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved 4-legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark blir ledig vår/sommer 2020. Praksisen har pt listetak på 1150 pasienter.
 
Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord.
Kontaktperson: Christina von dem Borne, tlf: 917 42 119
 
Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4-legers med svært sentral beliggenhet i Sandefjor med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform. Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med. Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t-RR-apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware.
 
Det er godt samarbeid mellom legene og med andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped , gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.
 
Kvalifikasjoner:
· Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller godkjent allmennlege iht til Helfos regler
· Svært gode norsk-kunnskaper
· Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
· Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har
særlig interesse for allmennmedisin.

· Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
· God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
· Interesse og evne for drift av privat legesenter

Kun søknader med minst 2 referanser blir vurdert.

For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt kommuneoverlege Susanne Prøsch, tlf: 918 90 093
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 918 90 093
E-post: Susanne.Monica.Prosch@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Legene syd i Sandefjord helsepark
Skiringssalveien 20
3208 Sandefjord