Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!

Avdeling rus og avhengighet, rus- og avhengighetspoliklinikk, sør har ledig fast 100 % stilling som overlege.

Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Tiltredelse 02.03.20 eller etter avtale.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og utredning og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.  

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus og avhengighetsmedisin.

Rus- og avhengighetspoliklinikk, sør er samlokalisert med DPS Vestfold i Larvik. Poliklinikken har 15,3 behandlerårsverk, herunder to overleger og en lege i spesialisering. Poliklinikken behandler pasienter med skadelig bruk av eller avhengighet til rusmidler, ofte med samtidig psykisk lidelse. Poliklinikken gir også behandlingstilbud til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spilleavhengighet. I tillegg tilbys det oppfølging og behandling til personer som er eller har vært pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk. Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, medisinske og sosiale utfordringer. Poliklinikken har også ansvar for legetjenester til pasienter i LAR-poliklinikk sør (Larvik og Sandefjord), og arbeidsoppgavene tilhørende overlegestillingen inkluderer også LAR.

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk oppfølging av pasienter 
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant spesialitet kan vurderes særskilt.
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning.
 • Søkere må ha god beherskelse av skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har høyt faglig nivå og trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer i en atmosfære med trygghet tillit og gjensidig respekt
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon.
 • Du er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset i Vestfold HF, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
 • Støtte til personlig faglig utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Gregersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95727801
Navn: Christian Reissig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95481540
Hjemmeside
Arbeidssted
Rus- og avhengighetspoliklinikk, sør, Sykehuset i Vestfold HF
Kr. Fredriksvei 10
3257 Larvik