Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 1 fast stilling som lege i spesialisering og et vikariat (1 års varighet) som LIS ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset. BUPA er organisert i to seksjoner, seksjon poliklinikk og seksjon døgn/fag-enheter. De aktuelle stillinger er tilknyttet seksjon poliklinikk med arbeidssted BUP i Bodø. 

Det er totalt 24 årsverk med ulike fag-profesjoner ved enheten.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdompsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten.

Leger ved BUP har for tiden ikke vakt.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ønsker tiltredelse snarest, men er fleksible vedrørende oppstarttidspunkt. Søkere er velkomne til å ta kontakt med enhetsleder eller utdanningsansvarlig overlege ved spørsmål om stillingene.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisk utredning og vurdering for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak for barn og ungdom
 • Individuell terapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS del1/ turnustjeneste
 • Arbeidserfaring som tilsatt lege i Norge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe systematisk både i team og selvstendig
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
Vi tilbyr
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Psykisk helse- og rusklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk YS
Kontaktpersoner
Navn: Ove Schultz
Tittel: enhetsleder
Telefon: 75 57 08 14
E-post: ovsc@nlsh.no
Navn: Trine Marita Hansen
Tittel: overlege
Telefon: 901 10 076
E-post: Trine.marita.hansen@nordlandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4189595349
Arbeidssted
BUP Bodø
Thalleveien 37
8005 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image