Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern
 • Sanitetsstøtte ved øvelser
 • Medisinsk faglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved legekontor/sykestue
 • Undervisning i helsefaglige emner
 • Støtte operative avdelinger i inn- eller utland etter Forsvarets behov
 • Faglig oppdatering
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste
 • Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 uker) ved første anledning
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet.  Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde),
 • Gjennomføre og bestå fysisk test med krav til karakter 4 i styrke og utholdenhet
 •  Link til test krav: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det
 • Ønskelig med 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste og spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, nøyaktighet, god muntlig fremstillingsevne og evne til helthetsoversikt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid (18 t/uke). Stillingen kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad  major/orlogskaptein, stillingskode 1520. Med forbehold om sentral godkjenning lønnes stillingen som major kr 594 400 brutto per år. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
   
  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.


Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Militær avdelingslege ved Operasjonsstøtteavdeling Hæren
Kontaktpersoner
Navn: Anders Mikkola
Tittel: Personellkonsulent
Telefon: 404 13 496
Navn: Helga Hol
Tittel: Personalsjef
Telefon: 400 29 701
Navn: Johan Storm Munch
Tittel: Overlege
Telefon: 480 10 675
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirkenes
Høybuktmoen
9900 KIRKENES