Grunnet utenlandsopphold søkes psykiater som kan ta over min private praksis i et år fra september 2020.
Det foreligger godkjenning fra Helse Sør-Øst for å ta inn vikar i 100% stilling i perioden. Inntektene kommer fra (fullt) driftstilskudd, refusjon fra Helfo samt pasientenes egenandeler.
Jeg holder til i Vestre legesenter sentralt i Kristiansand. Leier her kontor m/nettilgang (via norsk helsenett) og venteværelse. Vestre legesenter er et veldrevet legesenter med 4 erfarne og hyggelige allmennleger og sekretærer.
Søker må være godkjent spesialist i psykiatri. Vikariatet må avklares med nåværende arbeidsgiver og det må forelegges skriftlig godkjenning fra leder (Krav fra Helse Sør- Øst).

Jeg vil selvfølgelig kunne være behjelpelig med opplæring i journalsystem, rapportering til Helfo og andre rutiner.
Dersom det er aktuelt kan jeg også ordne med boligleie.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Øystein Severinsen
Tittel: Psykiater
Telefon: 41431101
E-post: oseverinsen@hotmail.com
Arbeidssted
Psykiater Øystein Severinsen
Vestre Strandgt.32, 2.etg.
4612 KRISTIANSAND S