Det søkes om vikar for ett til 1,5 års varighet hos oss på Sundet legesenter, 4 legepraksis i tillegg til LIS1. gang avstand fra togstasjon, fine lokaler og fantastiske kolleger. Jeg skal starte med sykehusåret i forbindelse med spesialisering.

Vi bruker Infodoc journal system, det er 1250 pasienter på listen og fleste er kvinner og barn. Oppstart fra 020320. Søker må være ferdig med LIS1 stillingen.

Det er knyttet legevakt som kommunal del av avtalen, det er mulighet å ta flere vakter enn det som tildeles.

Send CV, ref og søknaden til orballaho@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Orbal laho
Tittel: Lege
Telefon: 40670913
E-post: orballaho@gmail.com
Arbeidssted
Orbal Laho
Sundet legesenter, Wergelandsgt. 5
2080 EIDSVOLL