Ledig fastlegehjemmel Holmestrand kommune.
 
Holmestrand kommune ligger attraktivt til i Vestfold med gode kommunikasjonsmuligheter, kort vei til Oslo og Torp flyplass. Det er gode muligheter for fritidsaktiviteter i kommunen, med både fjord og skianlegg.
Arbeidssted: Holmestrand Medisinske Senter og helsestasjon/skolehelsetjeneste.
Det er ledig fastlegehjemmel i veletablert 2-legepraksis, som nylig er styrket med denne hjemmelen, i Holmestrand fra 01.03.20, aktuell fastlege går da av med pensjon. Aktuell hjemmelshaver er innstilt på å arbeide inntil ny lege er på plass i l.a. 2020.
Det er noe i underkant av 1300 pasienter tilmeldt listen.
Praksisen er lokalisert ved Holmestrand Medisinske Senter, beliggende ved bryggen i Holmestrand sentrum, og er nylig flyttet dit. Kontoret ligger i første etasje. Lokalene er velholdte og funksjonelle og tilpasset bevegelseshemmede. Det er gode parkerings- og kommunikasjonsforhold og et variert utvalg av forretninger inkludert apotek i nærheten.
Legekontoret har en stabil stab av dyktige helsesekretærer.
Kontoret er velutstyrt, med moderne telefoni- og datautstyr, koblet opp mot Norsk Helsenett. EPJ-systemet er Infodoc. Kontoret bruker elektronisk kommunikasjonsløsning med pasientene, samt faksmaskin for multidose.
Kontoret har et stort laboratorium og er bl.a. utstyrt med EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometer.
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og evt. øvrige leger ved kontoret.
Praksisen skal drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
I forbindelse med skifte av fastlege tillegges hjemmelen 30% stilling som tilsynslege ved sykehjem, alternativt helsestasjon.
Deltakelse i interkommunal legevaktordning i Tønsberg inngår også som en del av avtalen med kommunen. Legevakten er ny og moderne.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulv Nilsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 49179
E-post: ulvnilsen@gmail.com
Navn: Ola Løkebø
Tittel: Fastlege
Telefon: 92038372
E-post: loekeboe@yahoo.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064300
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Holmestrand medisinske senter
Havnegaten 21
3080 HOLMESTRAND