Kort om arbeidsgiver

Det er ledig fast stilling som seksjonsoverlege på Observasjonsseksjonen/akuttmottaket.

Det innledes nå et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. En ser for seg at denne stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket. Det er stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Avdelingen står ovenfor spennende utfordringer, og du vil i stor grad kunne påvirke egen hverdag og fremtid. Det er ønskelig at tilsettingen gjøres i 100% dagstilling, men andre ordninger kan avtales.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjon
 • Ivareta seksjonsoverlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforløp
 • Deltagelse i Medisinsk klinikk sin undervisning av leger i utdanningsstillinger

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med lege med spesialisering innenfor et av de indremedisinske fag. Erfaren LIS kan også søke.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Fleksibel og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre seksjoner og klinikker

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Per Angermo
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77626777
E-post: per.angermo@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
UNN HF, Medisinsk klinikk
Sykehusvegen 38
9019 Tromsø