Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvarlig 
 • Klinisk pasientarbeid
 • Pasientnær undervisning og undervisning til helsepersonell
 • Pårørendearbeid
 • Nødvendig dokumentasjon
 • Koordinering av samarbeid, møter og informasjon
 • Fag og tjenesteutvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper og fastleger i kommunen  
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1 utdanning / turnustjeneste
 • Klinisk spesialitet som er relevant for palliasjon, f.eks. spesialitet i allmennmedisin eller relevant sykehusspesialitet
 • Godkjent kompetanseområde i palliativ medisin
 • Kompetanse innen og erfaring med palliativ behandling vil vektlegges   
 • Erfaring med pasientnær undervisning og undervisning av helsepersonell er en fordel
 • Kjennskap til journalsystemet CosDoc er ønskelig
 • Det stilles krav om gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig - Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2
 • Søker må fremlegge gyldig politiattest
 • Gyldig førerkort 
Personlige egenskaper
 • Du har respekt for det store mangfold av pasienter og pårørende med forskjellige bakgrunn, livssituasjoner og livssyn 
 • Du har evne til å få fram pasientens og pårørendes ønsker og behov   
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig 
 • Du er fleksibel og har evne til å beherske raske endringer i arbeidsdagen 
 • Du er utviklingsorientert og nytenkende, og har evne til å gjennomføre fagutvikling og tjenesteutvikling, bl.a. gjennom framtidig prosjektarbeid
Vi tilbyr
 • Givende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode etter kompetanse: 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingvill Moen Hovlund
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 92687921
Navn: Heidi Helen Nedreskår
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 51507212
Arbeidssted
Helsehuset Stavanger, Stavanger kommune
Badehusgata 37,
4014 STAVANGER