Kort om arbeidsgiver
Jevnaker kommune har ledig fastlegehjemmel ved Samfunnshuset Legekontor fra 01.juli 2020. Listelengde 1100.  Jevnaker kommune har per i dag 6 fastleger fordelt på 3 legekontorer, alle selvstendig næringsdrivende.

Samfunnshuset legekontor er en velutstyrt og etablert 2-legepraksis i Jevnaker sentrum. Legekontoret har helsesekretær og sykepleier ansatt i til sammen 1,5 årsverk.  Det benyttes System X Journalsystem. Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen.

Vi tilbyr
 • Drift som selvstendig næringsdrivende lege.
 • Kommunen er søkt registrert som utdanningsinstitusjon, og vil  tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.
 
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger.
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vektlegges.
 • Krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 
Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegepraksis.  Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt.
 • Deltagelse i kommunal dagberedskapsvakt etter fastsatt plan.
 • Kommunen inngår i velorganisert interkommunal legevakt ved Ringerike sykehus. Regelmessig deltakelse må påregnes. Lav vaktbelastning. Det er gode muligheter for å påta seg ekstravakter om ønskelig.
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt, gjenværende kollegas vurdering vil vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å drive privat praksis.
 
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets internavtale.
 
Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Originalattester, kopi av autorisasjon og navn på referanser bes tas med til eventuelt intervju.

Søk elektronisk via www.jevnaker.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne Oure
Tittel: Praksisinnhaver
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@gmail.com
Navn: Marthe Bergli
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91736346
E-post: marthe.bergli@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Samfunnshuset legekontor
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER