Kort om arbeidsgiver

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et tilbud innen psykisk helsevern for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser. NBHP er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

NBHP har 30 medarbeidere som yter tjenester til hørselshemmede barn, unge og voksne i hele landet. Visjonen er at hørselshemmede i Norge skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern. Vi gir utredning og behandling  til hele spekteret av psykiske lidelser.

Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har ofte behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling. Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.

Du må kunne -  eller ha lyst til å lære tegnspråk!

NBHP har to kliniske enheter, enhet for voksne og enhet for barn og unge samt en kompetanseenhet.

Den utlyste stillingen er knyttet til enhet for voksne.

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning av psykiske lidelser
 •  Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Medikamentell behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
 • Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
 • Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri. Lege med kort tid igjen til spesialisering og andre spesialiteter kan komme i betraktning.
 • Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
 • Ønskelig med tegnspråkkompetanse
 • Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
 • Ønskelig med erfaring med målgruppen

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesse for feltet
 • Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å få kontakt med mennesker 
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid - individuelt og i gruppebehandling 
 • Deltagelse i tverrfaglige nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
 • Tegnspråkopplæring
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid og fagutvikling innen feltet
 • Overleger ved OUS har rett til 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år
 • Stillingen er uten vaktordning 
 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø

Mer informasjon på vår nettside 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Bang Hansen
Tittel: Enhetsleder, psykologspesialist
Telefon: 95709684
E-post: marha4@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Voksenenheten
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo