Kort om arbeidsgiver

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak (AIO) er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. 

Intensivseksjonen har fire intensivsenger med omtrent 600 respiratordøgn med mulighet for kontinuerlig dialyse. I tillegg har avdelingen fire senger for medisinsk overvåkning i samarbeid med Medisinsk avdeling.

Bærum sykehus er et traumesykehus med omtrent 130 traumealarmer pr år.

Omtrent 1500 barn fødes ved Bærum Sykehus pr år. Avdelingens leger har ansvar for initial behandling av syke nyfødte.

Vaktordningen er 9-delt tilstedevakt med LIS i forvakt.  

Avdelingen har ledig 100 % stilling som vikar for overlege i anestesiologi.  

Bærum Sykehus er ISO 9001 sertifisert og avdelingen har fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Forskningskompetanse er ønskelig.
 • Erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel. 
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for å utvikle egne faglige interesser/forskning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Pytte
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92092773
E-post: morten.pytte@vestreviken.no
Navn: Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesiologi, intensiv, operasjon og akuttmottak, Bærum Sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum