Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Embedseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
   
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse¨
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster 
 • Deltagelse på ALU-møter forventes  
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis ved Vøyenenga legekontor DA
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
   
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter helse og omsorgstjenesteloven §5-4
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Søknad
Søknad merkes: 4187706851
Arbeidssted
Vøyenenga legekontor
Vøyenengtunet 5
1339 VØYENENGA