Kort om arbeidsgiver

Psykisk Helsevern Barn og Unge, Avdeling poliklinikk har ansvar for det polikliniske tilbudet til barn og unge i alderen 0-18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

BUP Sandnes er en av 9 poliklinikker ved avdelingen. Ledig vikariat i 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består hovedsaklig av utredning og behandling av barn/unge med psykiske vansker.
 • Jobber i tverffaglige team med psykologer, pedagoger og sosionomer.
 • Tilstrebe gode relasjoner med barn/unge og deres familier er viktig for å kunne gi et godt tilbud til pasient og foresatte.
 • BUP har et utstrakt samarbeid med instanser i 1.linje som fastlege, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette gjør gode samarbeidsegenskaper påkrevd.  

Kvalifikasjoner

 • Du må norsk autorisasjon.
 • Lege med erfaring fra og interesse for klinisk arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern.
 • Relevant erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge vektlegges.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • I tillegg til faglig kompetanse skal kandidaten inneha personlige egenskaper som passer arbeidet og arbeidsmiljøet på poliklinikken.
 • Sentrale punkt er i denne sammenheng: Stabilitet (til å kunne håndtere variasjon i arbeidsmengde og arbeidsområde), tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert (som en del av tverrfaglig team).
 • Selvstendighet, kunne arbeide målrettet på egen hånd
 • Evne til å sluttføre oppgaver

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger.
 • De fleste av våre medarbeidere har årelang erfaring med utredning og behandling.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypninggrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggrupper for leger i avdelingen.
 • Avlønning iht overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Arne Veivåg
Tittel: Leder/fagleder
Arbeidssted
BUP Sandnes, Helse Stavanger HF
Julie Eges gt 6
4306 Sandnes