Kort om arbeidsgiver

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere, og dekker Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.

Avdelingen har 9,5 stilling for psykiater, 24,2 stillinger for psykolog, hvorav 17,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning.

Avdelingen er tiltaksarrangør for NAV for det arbeidsrettede tiltak "jobbmestrende oppfølging IPS" med inntil 40 tiltaksplasser. Vi har i den forbindelse 6 stillinger for jobbspesialister.

For spesialiseringsløp for leger er vi godkjent for de obligatoriske tjenesteområder "allmenpsykiatrisk poliklinikk" og "Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser", samt som fordypningsklinikk innen kognitiv adferdsterapi ved angst og tvangslidelser. Vi har i den forbindelse klinikkdekkende ansvar for OCD-behandling.

Vi har fokus på fagutvikling og har for tiden følgende pågående forskningsprosjekt:

 • 4 dagers behandling for OCD; en RCT for pasienter i behandling for 1. gang og en RCT for tilbakefallspasienter.
 • Langtidsoppfølging, gruppeterapi OCD, resultater etter 6 - 10 år.
 • Brystsmerteprosjektet - effekt og kostnadsbesparelse av selvhjelpsintervensjon for pasienter med brystsmerter uten kroppslig forklaring.

Døgnposten har 20 plasser hvorav 5 administreres og disponeres av FACT-team og 2 av Akuttambulant team.

FACT-teamet har ansvar for ambulant oppfølging av mennesker med psykoselidelse i hele Kristiansandsregionen, herunder pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege i psykiatri for tiden innplassert i FACT-teamet. Tiltredelse etter avtale.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging uavhengig av tradisjonelle skiller mellom 1. og 2. linjetjeneste og ivareta:
  • medikamentell behandling
  • psykoeducation
  • familiebehandling og støtte
  • tilrettelagt arbeid/sysselsetting/meningsfull fritid
  • integrert dobbel diagnose-behandling
  • medisinsk faglig behandlingsansvar
  • medansvarlig for faglig utvikling i teamet

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk.

Personlige egenskaper

 • Interesse og erfaring med målgruppen
 • Gode samarbeidsevner
 • Tverrfaglig forståelse
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende plattform for arbeid med alvorlig psykisk syke.
 • Minst 80% av teamets virksomhet skal være ambulerende og foregå på pasientens arena.
 • P.t. er arbeidstiden ordinær dagtid, men ansatte må kunne være fleksible i forhold til dette.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Rønberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 17 48 22
Navn: Per Egeland
Tittel: Avd.sjef
Telefon: 905 74 999
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Solvang FACT-team, Sørlandet sykehus HF
Løkkeveien 24
4616 Kristiansand