Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling som avdelingsoverlege/leder stab radiologi ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset. Klinikken er lokalisert i Bodø, med enheter også i Lofoten og Vesterålen og består av 3 avdelinger, Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling og Patologisk avdeling.

Nordlandssykehuset er et sykehus med faglige ambisjoner og stor utvikling. Bildediagnostisk avdeling har en forholdsvis ung legestab med jevn alders- og kjønnsfordeling. Vi søker etter en person som kan være med på å organisere og utvikle staben videre i tråd med dette.

De siste to årene er store deler av maskinparken fornyet og utvidet, slik at mulighetene for utvikling er store. Den vi søker etter er utviklingfokusert og interessert i å videreutvikle pasienttilbudet. Avdelingsoverlegen forventes å delta i arbeidet med klinikkens og avdelingens strategiske utviklingsplan og implementering av denne. Avdelingsoverlegen sitter i klinikksjefens ledergruppe.

Bildediagnostisk avdeling består av 5 enheter BDS -brystdiagnostisk senter, Nukleærmedisinsk
enhet og Radiologisk enhet Bodø, Radiologisk enhet Lofoten og radiologisk enhet
Vesterålen og tilbyr tjenester innen MR, CT, angio/intervensjon, ultralyd, generell radiologi,
nukleærmedisin, klinisk mammografi samt screening.

Stillingen innebærer dagarbeid mandag til fredag.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsoverlegen har overordnet ansvar for at den medisinskfaglige virksomhet i egen stabsenhet er i overensstemmelse med med lover og forskrifter samt leder- og personalansvaret for staben, herunder ansvaret for: 

 • Ansettelser/oppsigelser
 • Oppfølging av arbeidsavtaler
 • Sykefraværsoppfølging
 • Arbeidstidsplanlegging og registrering
 • Utviklingssamtaler
 • Tilrettelegging av spesialistutdanningen i fagområdet .

En annen viktig arbeidsoppgave er systematisk jobbing med kvalitet, HMS og fagutvikling. 

Staben består av totalt 21 overleger og 9 LIS. Et stadig økende volum i antall undersøkelser gjør at en viktig del av arbeidet vil være ressurs- og målstyring samtidig som man legger til rette for å ta ibruk den utviklingen som skjer innenfor fagfeltet. Det er på sikt ønskelig å jobbe mer organfokusert istedenfor modalitetsfokusert og det er ønskelig at ny avdelingsoverlege tar del/styring i denne prosessen.

En integrert og viktig del av stillingen er  oppfølging av avdelingens LIS. Det er planlagt opprettet en egen 20 % stilling som skal ha hovedansvaret for avdelingens utdanning av LIS, men avdelingsoverlegen vil ha en viktig rolle og overordnet ansvar også her.

Avdelingen har en forholdsvis flat ledelsesstruktur, med påvirkning fra og involvering av de ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi på tilsettingstidspunkt.
 • Du må behersker norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel, men intern opplæring vil bli gitt og det er muligheter for videreutdanning innen ledelse hvis ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtale
 • Medlemskap i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring
 • Hjelp med bolig
 • Trivelig arbeidsmiljø og høyt faglig fokus
 • Fantastisk natur med varierte turmuligheter 
 • Et yrende kulturliv 
 • IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Lill O Angelsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 48112932
Navn: Trine Skjeflo
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99013946
Navn: Hans Kristian Bø
Tittel: Overlege
Telefon: 48129336
E-post: Hans.Kristian.Bo@nordlandssykehuset.no
Arbeidssted
Diag bildediagnostisk avd, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image