Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har lokalt opptaksområde på 170 000 innbyggere.  Innen endokrinologi dekkes oppfølging av gravide diabetikere sent i svangerskapet som områdefunksjon for 480 000, mens "spesiell" endokrinologi dekker kommunene i tidligere Buskerud og nærliggende kommuner i Vestfold og Oppland, til sammen 310 000 innbyggere. Drammen sykehus har gode kommunikasjoner til Oslo og hovedstadsområdet.

Døgnpasienter behandles ved sengepost for nyresykdommer, hematologi, infeksjon og endokrinologi, og ved medisinsk intensiv ved behov.  Ved Medisinsk Poliklinisk Senter er det etabler egen diabetespoliklinikk og sykepleierpoliklinikk for diabetesoppfølging.  Medisinsk dagenhet gjennomfører endokrinologiske tester og koordinerer kontroll- og utretningsforløp.  Endrokrinologisk poliklinikk har et velfungerende samarbeid med sykehusets mamma-/endokrinkirurgiske seksjon, øyeavdeling og føde/barsel avdeling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotoplaboratorium og røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter.  Egen patologisklaboratorium. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i avdelingens 14-delte generelle bakvaktsordning.  Det er etablert kardiologisk vaktordning lokalt, og nyrevakt for Vestre Viken. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin og et temporært seksjonert klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen grensepsialitetene på dagtid hverdager.
Avdelingen har tre overlegestillinger i endokrinologi og leger under grenutdanning.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter avtale. 

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i endokrinologi og indremedisin
  • Klinisk kompetanse og erfaring innen fagområdet vektlegges

Søkere med akademisk erfaring og interesse oppfordres til å søke.   

Personlige egenskaper

Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Husebye
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 03525
Navn: Dagfinn Aarskog
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 03525
Navn: Kristian Selvig
Tittel: kst. avdelingsoverlege
Telefon: 03525
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen