Innehaver pensjoneres etter 36 år i samme praksis.
 
Listelengde 1300. Listen har vært lukket for tilgang siste årene for å nå listelengde på 1300.
 
Kollega er erfaren spesialist i allmennmedisin og har jobbet i 2-legepraksisen i 23 år.
 
2 stabile legesekretærer med hver over 30 års ansiennitet.
 
Gode lokaler 160 m2. Moderat husleie.
 
Praksis benytter System X og Pasientsky og er tilknyttet Norsk Helsenett. E-resept og PLO-meldinger. EKG og spirometri og de fleste hurtigtester.
 
Hvis kvalifisert søker ønsker en periode med deleliste er det en mulighet 1-2 år fremover.
 
Ved interesse kontakt enten hjemmeinnehaver på kontortlf. 69828676 eller mobil 90988981, eller kollega på kontortlf. 69828676 eller mobil 92463392

Fastlegeavtalen inngås med Indre Østfold Kommune, og søknad sendes via IØK sin hjemmeside (www.io.kommune.no)
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trøgstad Legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Søren Larsen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90988981
Navn: Hege Holand Hansen
Tittel: Kollega
Telefon: 92463392
Navn: Trøgstad Legekontor
Telefon: 69828676
Arbeidssted
Trøgstad Legekontor
1860 TRØGSTAD