Kort om arbeidsgiver

1 års vikariat, med mulighet for forlengelse, som overlege i karkirurgi, kirurgisk avdeling Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus er ledig. Stillingen kan være aktuell for LIS som nærmer seg ferdig spesialist i karkirurgi. Tiltredelse snarest.

Kar/thoraxkirurgisk seksjon har 6 overlegestillinger, 2 LIS B-gren i karkirurgi, samt 2 rotasjonsstillinger. Seksjonen behandler de aller fleste karkirurgiske tilstander som åpen operasjon for aneurismer, infrainguinal karkirurgi, EVAR, carotiskirurgi og aksesskirurgi. Det er godt samarbeid med intervensjonsradiologisk avdeling.

Det er aktuelt å delta i undervisning/introduksjon av medisinske studenter.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver innenfor karkirurgi og generell thoraxkirurgi. Seksjonert bakvakt.
 • Arbeid på post, poliklinikk og operasjonsavd., undervisning og rettledning av LIS og studenter, tverrfaglig samarbeid.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i karkirurgi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretnig:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å ta selvstendige avgjørelser samtidig som du også kan arbeide i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med pasienter, pårørende og kolleger 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Beate Viddal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 92254621
Arbeidssted
Kar/thorax kirurgisk seksjon / poliklinikk kirurgisk 4E, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger