Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.

Avdelingen består av tre seksjoner:
- seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS)
- seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA)
- seksjon for voksenhabilitering (HAVO)

Seksjon for voksenhabilitering har ansvar for spesialisert habilitering for voksne personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av sammensatt karakter. Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv  svikt, utviklingshemming eller autisme.  

Til HAVO søker vi:
- 100 % fast stilling som overlege i psykiatri, ved HAVO Kristiansand

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og oppfølging. Herunder medikamentell behandling, samtaler, psykoedukasjon,miljørettede tiltak
 • Utredningsarbeid gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
 • Utredning og oppfølging av psykisk lidelse hos utviklingshemmende
 • Vurderinger, utredning og diagnostisering av eksempelvis adferdsproblematikk og psykiske lidelser i målgruppen og autismespekterforstyrrelse
 • Undervisning/fagdrøftinger og tverrfaglig teamarbeid internt
 • Veiledning og undervisning internt og til kommuner
 • En må påregne noe ambulant arbeid
 • Samarbeid, veiledning og undervisning til fagpersoner i 1 linjetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Psykiater
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk
 • Klinisk erfaring innen psykiatri

Personlige egenskaper

 • Det kreves gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter generelt og i forhold til våre målgrupper spesielt
 • Ansvarsbevisst
 • Evne og interesse for å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Engasjert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift            
 • Personlig egnethet        
 • Vi tilbyr

  Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vårt er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt. Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling.     
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sørlandet sykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Rune Harald Ulvestad
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 917 58 537
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Seksjon for voksenhabilitering (HAVO), Kristiansand
  Bispegra 40
  4632 Kristiansand