Kort om arbeidsgiver
Ledig overlegestilling for legespesialist i øre-nese- halssykdommer.
 

Arbeidsoppgaver

Avdelingen er eneste ØNH-avdeling i Vestre Viken HF og har stor faglig bredde med 8 overleger og 10 LIS.
Vi har egen operasjonsavdeling med fire operasjonsstuer og recovery.

Avdelingen består for øvrig av hørselssentral med 10 audiografer og en audiopedagog, travel poliklinikk og egen seksjon som utreder og tilpasser CPAP. Sengeposten tilhører ØNH og har 22 senger som vi deler med øyeavdelingen og urologisk avdeling.
Den korte avstanden mellom de ulike enhetene gir god pasientflyt, høy aktivitet og et godt tverrfaglig miljø.
Avdelingen dekker også ØNH-funksjonen på Kongsberg sykehus og det er etablert en frivillig ambuleringsavtale for legene som inngår i denne ordningen.

Kvalifikasjoner

Overlegen vil inngå i 7-delt bakvaktskift og må kunne beherske alle akutte tilstander innenfor fagområdet, være veileder for leger i spesialisering og være aktiv med i arbeidet med å utvikle avdelingen. Bakvakten har for tiden aktiv tjeneste til kl 19, hjemmevakt 19 – 08 og i helger med innstillingstid på 30min.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og evnen til å arbeide i team vektlegges.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hans Kristian Røkenes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32804483
E-post: Hans.Kristian.Rokenes@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre, nese og hals avdeling, Drammen sykehus
Dronninggt. 28
3004 Drammen