Kort om arbeidsgiver
Familieavdelingen søker en erfaren kliniker som har interesse for å jobbe med både individ, par og familier. Du bør like å arbeide i team og det legges stor vekt på samarbeidsevne. Spesialisten inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får behandlingsansvar for innlagte par og familier. Stillingen innebærer også deltagelse i deler av det gruppebaserte behandlingsprogrammet. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Familieavdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykiske lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9-10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på integrativ systemisk terapi (IST) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisk tilbakemeldingsverktøy for pasienter. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for en evidensbasert praksis. Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, uttrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialist, psykolog, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning, miljøterapeuter/ psykiatriske sykepleiere og aktivitører. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut, miljøterapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet


Vi kan tilby:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 32 74 98 18
E-post: marit.opsahl@modum-bad.no
Navn: Per Bjørnar Halås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 905 28 816
E-post: pbh@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND