Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig et vikariat som lege i spesialisering f.o.m. 27.04.20 til 31.07.20 ved barne- og undomspsykiatrisk avdeling Døgn PBU i Stavanger ved Utredningsposten for barn. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave og ansvarsområde å gi råd, undersøke, diagnostisere og behandle barn/ ungdom i aldersgruppen 0- 18 år og deres familier. Behandlingen skal være utadrettet og tilgjengelig slik at det kan etableres et godt samarbeid med kommunale instanser og med personer i barnets/ ungdommens familie og nettverk. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

Utredningsposten er en sengepost for barn i aldersgruppen 0- 12år og har som mål å gi tilbud om observasjon, utredning, diagnostisering og behandling. Barna er innlagt i 4- 6 uker sammen med sine foreldre/foresatte. Utredningsposten har åpent mandag til fredag og har akuttfunksjon i tillegg til planlagte innleggelser. Posten har 4 døgnplasser og 3 dagplasser.  

Dette er et kort vikariat, men en sjelden mulighet til å få jobbe tett med familier over tid sammen med psykologspesialister, overlege og miljøterapeuter med lang erfaring og mye kompetanse. Her vil en få nyttig relasjons- og observasjonserfaring til å ta med videre. 

Arbeidet vil bestå av utredning og behandling av barn med psykiske vansker og ett tett samarbeid og veiledning med foreldre/foresatte. Sengeposten har et utstrakt samarbeid med poliklinikk, skole, barnehage, og kommunale tjenester som PPT, barnevernstjeneste, helsestasjon, allmennleger samt andre deler av spesialisthelsetjenesten. Den som tilsettes vil arbeide både individuelt og i team. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest(vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon må legges ved søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Legen jobber tverrfaglig i team med psykologspesialister, spesialpedagoger og miljøterapeuter. Legen har saksansvar og må sørge for fremdrift i samarbeid med teamet.
 • Faglig dyktighet og etablering av gode relasjoner med barn og deres familie er viktig. 
 • Vi har et bredt samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt. Dette krever evne til selvstendig arbeid samt evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner.  
 • LIS- leger deltar i forvakt i 9 delt turnus.  
 • Utføre legeundersøkelser.
 • Medisinsk ansvar i egne og andre saker.  

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med arbeid i barne- og ungdomspsykiatri foretrekkes. 
 • Norsk autorisasjon som lege er et krav. Profesjonsstudium i medisin.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå  

Personlige egenskaper

 • Ha kjennskap til og interesse for psykisk helse. 
 • God faglig grunnkompetanse.
 • Kunne jobb selvstendig.
 • Ha gode samarbeidsevner.  
 • Gode gjennomføringsevner.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Håndtere en travel arbeidshverdag.
 • Respektfull og nysgjerrig holdning til paisenter og foreldre/foresatte i en sårbar situasjon.   

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø med lang erfaring og mye kompetanse. 
 • Et inkluderende og engasjert arbeidsmiljø.
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det er relevant internundervisning i avdelingen.  
 • Det er egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning iht overenskomst.
 • Gode permisjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl.a.turgrupper og bedriftsidrettslag.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Signe Sandvold
Tittel: Postleder
Telefon: 90504292
Arbeidssted
Avdeling PBU døgn / K1 barn, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Throsens gate 25
4019 Stavanger